Uitleg

Uitleg

Hoe werkt de Toeristische Barometer?

Welkom! Wij vertellen u graag wat meer over de mogelijkheden van de Toeristische Barometer Noord-Holland.

Voordat u de volledige details leest is het handig om onze video-tutorial te bekijken.

 

 

De Barometer kent verschillende autorisatieniveaus. Dat betekent dat verschillende partijen verschillende rechten hebben om bij cijfers of bij de invoermogelijkheid van cijfers te komen. We maken het volgende onderscheid:

 Allen

De toeristische barometer is een vrij toegankelijke site op internet en Iedereen kan hier dan ook terecht. De toegang tot de verschillende pagina’s is echter beperkt. Men kan alleen een kijkje nemen op de volgende pagina’s:

Actueel: een algemeen overzicht van de stand van zaken van het toerisme in de provincie Noord-Holland aan de hand van de vier verschillende toeristische indicatoren: accommodaties, musea, attracties en Schiphol

Over de Barometer: hier staat achtergrondinformatie over de Barometer en een korte uitleg over de verschillende mogelijkheden.

Nieuws: nieuws aangaande de Barometer zelf, zoals nieuwe indicatoren, nieuwe functionaliteiten etc.


Toeristisch recreatief bedrijfsleven, culturele organisaties en gemeentes in Noord-Holland

Toegang tot de Toeristische Barometer is voor het toeristisch recreatief bedrijfsleven, culturele organisaties en gemeentes in Noord-Holland gratis. Bedrijven kunnen een password en inlogcode aanvragen bij amsterdam&partners (a&p). Indien u hierover vragen heeft of u bent de codes kwijt neemt u dan contact op met research@iamsterdam.com.

Als u inlogt krijgt u toegang tot de volgende pagina’s:

a. Accommodaties: Onder resultaten staan de gasten en overnachtingen in hotels en in verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties in Noord-Holland per nationaliteit vanaf 2010. Deze zijn zowel grafisch als in tabelvorm weergegeven. Selecteer het gewenste jaar en de bijbehorende gegevens komen in beeld.

b. Musea: Onder resultaten staan de bezoekersaantallen per maand van het eigen museum en de totale bezoekersaantallen per maand van alle deelnemende musea. Deze zijn zowel grafisch als in tabelvorm weergegeven. Het gewenste jaar kan geselecteerd worden en de bijbehorende bezoekersaantallen komen in beeld. Het is niet mogelijk om de individuele maandcijfers van de musea te zien.

c. Attracties: Onder resultaten staan de bezoekersaantallen per maand van de eigen attractie en de totale bezoekersaantallen per maand van alle attracties. De totale bezoekersaantallen van alle attracties worden tevens grafisch weergegeven. Ook hier kan het gewenste jaar geselecteerd worden, waarna de betreffende bezoekersaantallen in beeld komen. Het is niet mogelijk om de individuele maandcijfers van de attracties in te zien.

d. Schiphol aankomsten: Onder resultaten worden de maandelijkse inkomende buitenlandse bezoekers weergegeven, zowel grafisch als in tabelvorm. Door op het betreffende jaartal te klikken, kan het gewenste jaar geselecteerd worden.

Voor de pagina’s a t/m d geldt ook de mogelijkheid om het vergelijkingen scherm te openen. Hier is het mogelijk om vergelijkingen te maken tussen:

Bezoekersaantallen van alle musea of de top 10 musea in verschillende perioden:maanden/jaren

Bezoekersaantallen van alle attracties of de top 10 in verschillende perioden: maanden/jaren

Overnachtingscijfers van de verschillende hotels en verblijfsrecreatieve logiesaccomodaties, verschillende maanden/jaren

Inkomende buitenlandse passagiers op Schiphol uit verschillende jaren/maanden

Tevens is het mogelijk om vergelijkingen tussen de verschillende groepen te maken, dus bijvoorbeeld de top 10 musea t.o.v. het totale aantal hotelgasten en tussen verschillende accounts, bijvoorbeeld tussen Amsterdam en Copenhagen. (indien beide accounts voor dezelfde modules gegevens hebben ingevoerd)

h. Rapporten en publicaties: Hier zal a&p zoveel mogelijk achtergrondinformatie plaatsen om zo de cijfers betekenis te geven. Bijvoorbeeld korte analyses van de kwartaalcijfers van de musea en attracties. Hoe komt het dat er sprake van een stijging of een daling? Ook zullen hier factsheets, die AM jaarlijks uitgeeft, met gegevens over de bezoekers van Amsterdam (zoals aantallen, bestedingen, werkgelegenheid, motieven, hotels, kamers, bedden, bezettingsgraden, concurrentiepositie van de stad) en de bezoekersaantallen van evenementen en festivals gratis te downloaden zijn. 

i. Vooruitblik: Bij dit onderdeel kijken we vooruit. We zien hier een vakantieoverzicht van de belangrijkste herkomstlanden van de bezoekers van Amsterdam (o.a. Duitsland, Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk) voor het lopende jaar. Hierdoor kunnen ondernemers bijvoorbeeld personeel inplannen voor  drukkere perioden.

Maar ook zullen we een korte analyse maken van de verwachtingen voor het komende jaar. 

j. Invoermodule: niet voor leden

Musea & attracties  

Om de bezoekersaantallen voor de musea en attracties in te kunnen voeren is het noodzakelijk om u aan te melden. Klik hiervoor aan de linkerkant op: inloggen  of klik op de link in de reminder mail die u maandelijks krijgt om rechtstreeks in de invoermodule terecht te komen.
Er verschijnt een scherm waarin de gebruikersnaam en password ingevoerd kunnen worden. Deze heeft u eerder via de e-mail ontvangen.
Na het inloggen verschijnen aan de linkerkant in beeld extra onderwerpen die geraadpleegd kunnen worden. Eén van de onderwerpen is invoermodule. Klik hierop om de bezoekcijfers in te voeren. Het volgende scherm verschijnt:

Invoermodule NH

Links staat de naam van bijvoorbeeld de museum of attractie. De maanden waarvan de vakjes wit zijn, zijn de maanden waar de bezoekersaantallen ingevoerd kunnen worden. Vul het aantal in en klik vervolgens op opslaan. In het tekstvak van de betreffende maand kunnen specifieke opmerkingen ingevoerd worden, zoals gewijzigde openingstijden of speciale tentoonstellingen.

Nadat de bezoekersaantallen zijn opgeslagen, zijn deze nog niet zichtbaar in het resultatenscherm van de musea en/of attracties. Aan het eind van de maand, nadat alle musea en attracties hun cijfers hebben ingevoerd, worden deze vrijgegeven door a&p en zijn ze zichtbaar in het resultatenscherm. Tot die tijd is het alleen mogelijk om de eigen bezoekersaantallen in de invoermodule te bekijken.

In de eerste week van elke maand ontvangt u een reminder via de e-mail met daarin de link naar de Toeristische Barometer, om de bezoekersaantallen in te voeren. Vervolgens krijgt u drie weken de tijd om deze aantallen in te voeren. Gedurende deze drie weken kunt u de ingevoerde gegevens nog wijzigen. Na deze drie weken wordt de maand afgesloten en kunnen de gegevens niet meer worden gewijzigd. Natuurlijk is a&p altijd in staat om eventuele wijzigingen of nacorrecties aan te brengen indien dit noodzakelijk is. Deze kunnen dan doorgegeven worden via research@iamsterdam.com.  

Daarnaast hebben de musea en de attracties dezelfde toegangsmogelijkheden als het toeristisch en cultureel bedrijfsleven (zie boven at/m h), met daarbij nog inzicht in de eigen individuele cijfers.