Noord-Holland - 2017 t.o.v. 2016

Noord-Holland - 2017 t.o.v. 2016

2017: een vliegende start

Algemene ontwikkelingen in Noord Holland

Het aantal logiesovernachtingen in Noord-Holland (inclusief Amsterdam) is in het eerste kwartaal van 2017 met 5,6% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Het aantal nationale logiesovernachtingen steeg harder dan het aantal internationale logiesovernachtingen, deze stegen respectievelijk met 7,0% en 5,0%. Wanneer er gefocust wordt op de logiesovernachtingen in Noord-Holland exclusief Amsterdam, dan is er een groei van 3,2% te zien. Opvallend is dat het aantal internationale logiesovernachtingen hier wel flink afnam, namelijk met 6,9%. Pasen viel in 2017 in april, in 2016 was dit nog in maart. De grote afname van het aantal internationale overnachtingen heeft dus onder andere te maken met de datum waarop Pasen valt.

Het aantal verblijfsrecreatieve overnachtingen is in het eerste kwartaal van 2017 licht toegenomen in Noord-Holland (exclusief Amsterdam), namelijk met 0,9% ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Ook hier heeft Pasen op het aantal internationale overnachtingen, deze namen namelijk af met 27,2%. Het aantal nationale verblijfsrecreatieve overnachtingen nam in het eerste kwartaal van 2017 wel toe, namelijk met 17,4%.

Wanneer er alleen wordt gekeken naar overnachtingen in hotels in Noord-Holland (exclusief Amsterdam), dan is er een groei te zien van 4,8%. Het aantal internationale overnachtingen steeg met 3,2% en het aantal nationale overnachtingen met 6,3%. Wanneer we de hotelovernachtingen opsplitsen in zakelijke en toeristische overnachtingen, dan is te zien dat het aantal toeristische hotelovernachtingen wel is toegenomen (+9,2%) maar het aantal zakelijke hotelovernachtingen gelijk bleef ten opzichte van het eerste kwartaal in 2016.

Ontwikkelingen binnen de kern- en kansmarkten

Wanneer er gefocust wordt op hotelovernachtingen van bezoekers uit de kernmarkten, dan zijn er wisselende resultaten te zien. Het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Italië, Spanje en Frankrijk steeg het meest, respectievelijk met 28,6%, 12,5% en 10,0%. Het aantal overnachtingen uit België, de Verenigde Staten en Duitsland nam juist af in het eerste kwartaal van 2017, namelijk met respectievelijk 18,2%, 13,3% en 5,3%.

Wanneer er gekeken wordt naar de kansmarkten, dan zijn er wisselende trends te zien. Het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit India steeg met maar liefst 42,9% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2016. Daarnaast nam het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Turkije, Rusland en Brazilië met respectievelijk 25,0%, 25,0% en 20,0% toe. Hotelovernachtingen van bezoekers uit Australië namen het meeste af, namelijk met 33,3%. Hotelovernachtingen uit Japan en China namen af met 10,0% en 6,3%. Hotelovernachtingen van bezoekers uit Indonesië en Zuid Korea bleven stabiel ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016.

Aankomsten op Schiphol en museum- en attractiebezoek

Het aantal buitenlandse aankomsten op Schiphol is in het eerste half jaar van 2017 toegenomen met 9,3%. Bezoek aan musea in Noord-Holland excl. Amsterdam nam in de eerste vijf maanden van 2017 af met 9,9%. Het bezoek aan attracties nam juist toe in de eerste vijf maanden van 2017, namelijk met 25,2%.

2017: een vliegende start

Algemene ontwikkelingen in Noord Holland

Het aantal logiesovernachtingen in Noord-Holland (inclusief Amsterdam) is in het eerste kwartaal van 2017 met 5,6% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Het aantal nationale logiesovernachtingen steeg harder dan het aantal internationale logiesovernachtingen, deze stegen respectievelijk met 7,0% en 5,0%. Wanneer er gefocust wordt op de logiesovernachtingen in Noord-Holland exclusief Amsterdam, dan is er een groei van 3,2% te zien. Opvallend is dat het aantal internationale logiesovernachtingen hier wel flink afnam, namelijk met 6,9%. Pasen viel in 2017 in april, in 2016 was dit nog in maart. De grote afname van het aantal internationale overnachtingen heeft dus onder andere te maken met de datum waarop Pasen valt.

Het aantal verblijfsrecreatieve overnachtingen is in het eerste kwartaal van 2017 licht toegenomen in Noord-Holland (exclusief Amsterdam), namelijk met 0,9% ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Ook hier heeft Pasen op het aantal internationale overnachtingen, deze namen namelijk af met 27,2%. Het aantal nationale verblijfsrecreatieve overnachtingen nam in het eerste kwartaal van 2017 wel toe, namelijk met 17,4%.

Wanneer er alleen wordt gekeken naar overnachtingen in hotels in Noord-Holland (exclusief Amsterdam), dan is er een groei te zien van 4,8%. Het aantal internationale overnachtingen steeg met 3,2% en het aantal nationale overnachtingen met 6,3%. Wanneer we de hotelovernachtingen opsplitsen in zakelijke en toeristische overnachtingen, dan is te zien dat het aantal toeristische hotelovernachtingen wel is toegenomen (+9,2%) maar het aantal zakelijke hotelovernachtingen gelijk bleef ten opzichte van het eerste kwartaal in 2016.

Ontwikkelingen binnen de kern- en kansmarkten

Wanneer er gefocust wordt op hotelovernachtingen van bezoekers uit de kernmarkten, dan zijn er wisselende resultaten te zien. Het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Italië, Spanje en Frankrijk steeg het meest, respectievelijk met 28,6%, 12,5% en 10,0%. Het aantal overnachtingen uit België, de Verenigde Staten en Duitsland nam juist af in het eerste kwartaal van 2017, namelijk met respectievelijk 18,2%, 13,3% en 5,3%.

Wanneer er gekeken wordt naar de kansmarkten, dan zijn er wisselende trends te zien. Het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit India steeg met maar liefst 42,9% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2016. Daarnaast nam het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Turkije, Rusland en Brazilië met respectievelijk 25,0%, 25,0% en 20,0% toe. Hotelovernachtingen van bezoekers uit Australië namen het meeste af, namelijk met 33,3%. Hotelovernachtingen uit Japan en China namen af met 10,0% en 6,3%. Hotelovernachtingen van bezoekers uit Indonesië en Zuid Korea bleven stabiel ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016.

Aankomsten op Schiphol en museum- en attractiebezoek

Het aantal buitenlandse aankomsten op Schiphol is in het eerste half jaar van 2017 toegenomen met 9,3%. Bezoek aan musea in Noord-Holland excl. Amsterdam nam in de eerste vijf maanden van 2017 af met 9,9%. Het bezoek aan attracties nam juist toe in de eerste vijf maanden van 2017, namelijk met 25,2%.

2017: een vliegende start

Algemene ontwikkelingen in Noord Holland

Het aantal logiesovernachtingen in Noord-Holland (inclusief Amsterdam) is in het eerste kwartaal van 2017 met 5,6% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Het aantal nationale logiesovernachtingen steeg harder dan het aantal internationale logiesovernachtingen, deze stegen respectievelijk met 7,0% en 5,0%. Wanneer er gefocust wordt op de logiesovernachtingen in Noord-Holland exclusief Amsterdam, dan is er een groei van 3,2% te zien. Opvallend is dat het aantal internationale logiesovernachtingen hier wel flink afnam, namelijk met 6,9%. Pasen viel in 2017 in april, in 2016 was dit nog in maart. De grote afname van het aantal internationale overnachtingen heeft dus onder andere te maken met de datum waarop Pasen valt.

Het aantal verblijfsrecreatieve overnachtingen is in het eerste kwartaal van 2017 licht toegenomen in Noord-Holland (exclusief Amsterdam), namelijk met 0,9% ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Ook hier heeft Pasen op het aantal internationale overnachtingen, deze namen namelijk af met 27,2%. Het aantal nationale verblijfsrecreatieve overnachtingen nam in het eerste kwartaal van 2017 wel toe, namelijk met 17,4%.

Wanneer er alleen wordt gekeken naar overnachtingen in hotels in Noord-Holland (exclusief Amsterdam), dan is er een groei te zien van 4,8%. Het aantal internationale overnachtingen steeg met 3,2% en het aantal nationale overnachtingen met 6,3%. Wanneer we de hotelovernachtingen opsplitsen in zakelijke en toeristische overnachtingen, dan is te zien dat het aantal toeristische hotelovernachtingen wel is toegenomen (+9,2%) maar het aantal zakelijke hotelovernachtingen gelijk bleef ten opzichte van het eerste kwartaal in 2016.

Ontwikkelingen binnen de kern- en kansmarkten

Wanneer er gefocust wordt op hotelovernachtingen van bezoekers uit de kernmarkten, dan zijn er wisselende resultaten te zien. Het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Italië, Spanje en Frankrijk steeg het meest, respectievelijk met 28,6%, 12,5% en 10,0%. Het aantal overnachtingen uit België, de Verenigde Staten en Duitsland nam juist af in het eerste kwartaal van 2017, namelijk met respectievelijk 18,2%, 13,3% en 5,3%.

Wanneer er gekeken wordt naar de kansmarkten, dan zijn er wisselende trends te zien. Het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit India steeg met maar liefst 42,9% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2016. Daarnaast nam het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Turkije, Rusland en Brazilië met respectievelijk 25,0%, 25,0% en 20,0% toe. Hotelovernachtingen van bezoekers uit Australië namen het meeste af, namelijk met 33,3%. Hotelovernachtingen uit Japan en China namen af met 10,0% en 6,3%. Hotelovernachtingen van bezoekers uit Indonesië en Zuid Korea bleven stabiel ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016.

Aankomsten op Schiphol en museum- en attractiebezoek

Het aantal buitenlandse aankomsten op Schiphol is in het eerste half jaar van 2017 toegenomen met 9,3%. Bezoek aan musea in Noord-Holland excl. Amsterdam nam in de eerste vijf maanden van 2017 af met 9,9%. Het bezoek aan attracties nam juist toe in de eerste vijf maanden van 2017, namelijk met 25,2%.

2017: een vliegende start

Algemene ontwikkelingen in Noord Holland

Het aantal logiesovernachtingen in Noord-Holland (inclusief Amsterdam) is in het eerste kwartaal van 2017 met 5,6% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Het aantal nationale logiesovernachtingen steeg harder dan het aantal internationale logiesovernachtingen, deze stegen respectievelijk met 7,0% en 5,0%. Wanneer er gefocust wordt op de logiesovernachtingen in Noord-Holland exclusief Amsterdam, dan is er een groei van 3,2% te zien. Opvallend is dat het aantal internationale logiesovernachtingen hier wel flink afnam, namelijk met 6,9%. Pasen viel in 2017 in april, in 2016 was dit nog in maart. De grote afname van het aantal internationale overnachtingen heeft dus onder andere te maken met de datum waarop Pasen valt.

Het aantal verblijfsrecreatieve overnachtingen is in het eerste kwartaal van 2017 licht toegenomen in Noord-Holland (exclusief Amsterdam), namelijk met 0,9% ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Ook hier heeft Pasen op het aantal internationale overnachtingen, deze namen namelijk af met 27,2%. Het aantal nationale verblijfsrecreatieve overnachtingen nam in het eerste kwartaal van 2017 wel toe, namelijk met 17,4%.

Wanneer er alleen wordt gekeken naar overnachtingen in hotels in Noord-Holland (exclusief Amsterdam), dan is er een groei te zien van 4,8%. Het aantal internationale overnachtingen steeg met 3,2% en het aantal nationale overnachtingen met 6,3%. Wanneer we de hotelovernachtingen opsplitsen in zakelijke en toeristische overnachtingen, dan is te zien dat het aantal toeristische hotelovernachtingen wel is toegenomen (+9,2%) maar het aantal zakelijke hotelovernachtingen gelijk bleef ten opzichte van het eerste kwartaal in 2016.

Ontwikkelingen binnen de kern- en kansmarkten

Wanneer er gefocust wordt op hotelovernachtingen van bezoekers uit de kernmarkten, dan zijn er wisselende resultaten te zien. Het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Italië, Spanje en Frankrijk steeg het meest, respectievelijk met 28,6%, 12,5% en 10,0%. Het aantal overnachtingen uit België, de Verenigde Staten en Duitsland nam juist af in het eerste kwartaal van 2017, namelijk met respectievelijk 18,2%, 13,3% en 5,3%.

Wanneer er gekeken wordt naar de kansmarkten, dan zijn er wisselende trends te zien. Het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit India steeg met maar liefst 42,9% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2016. Daarnaast nam het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Turkije, Rusland en Brazilië met respectievelijk 25,0%, 25,0% en 20,0% toe. Hotelovernachtingen van bezoekers uit Australië namen het meeste af, namelijk met 33,3%. Hotelovernachtingen uit Japan en China namen af met 10,0% en 6,3%. Hotelovernachtingen van bezoekers uit Indonesië en Zuid Korea bleven stabiel ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016.

Aankomsten op Schiphol en museum- en attractiebezoek

Het aantal buitenlandse aankomsten op Schiphol is in het eerste half jaar van 2017 toegenomen met 9,3%. Bezoek aan musea in Noord-Holland excl. Amsterdam nam in de eerste vijf maanden van 2017 af met 9,9%. Het bezoek aan attracties nam juist toe in de eerste vijf maanden van 2017, namelijk met 25,2%.

Barometer waarde 6,0%
Maand Logies overnachtingen Musea Attracties Schiphol Gemiddeld
Januari 19,7 % -16,9 % 95,9 % 13,0 % 27,9 %
Februari 3,9 % -12,0 % 40,5 % 6,9 % 9,8 %
Maart -6,6 % -27,8 % 17,1 % 10,5 % -1,7 %
April 28,4 % 11,8 % 38,5 % 11,6 % 22,6 %
Mei -7,0 % -14,0 % 2,2 % 7,1 % -2,9 %
Juni 14,7 % 5,8 % 13,0 % 7,6 % 10,3 %
Juli 0,3 % -0,5 % 1,1 % 7,9 % 2,2 %
Augustus -4,7 % 8,7 % 3,9 % 8,6 % 4,1 %
September 1,6 % -5,0 % 2,1 % 9,2 % 2,0 %
Oktober 4,8 % -2,9 % 5,6 % 9,4 % 4,2 %
November 12,8 % 3,8 % 11,7 % 7,1 %
December 22,7 % 7,4 % 7,5 %
Totaal 4,1 % -1,5 % 12,2 % 9,1 % 6,0 %
   
1e Kwartaal 3,5 % -18,8 % 38,1 % 10,1 % 8,2 %
2e Kwartaal 10,5 % 0,3 % 16,9 % 8,7 % 9,1 %
3e Kwartaal -1,4 % 1,9 % 2,5 % 8,5 % 2,9 %
4e Kwartaal 6,5 % 9,5 % 4,0 %