Noord-Holland - 2017 t.o.v. 2016

Noord-Holland - 2017 t.o.v. 2016

2017: Wisselende trends voor internationale en nationale overnachtingen in de eerste negen maanden

Algemene ontwikkelingen in Noord Holland

Het aantal logiesovernachtingen in Noord-Holland (inclusief Amsterdam) is in de eerste negen maanden van 2017 met 7,5% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Daarmee komt het totaal aantal logies overnachtingen op 23.331.000 in de eerste negen maanden. Het aantal internationale logiesovernachtingen steeg aanzienlijk harder dan het aantal nationale logiesovernachtingen, respectievelijk met +11,7% en +0,1%. De minimale stijging van het totaal aantal nationale logiesovernachtingen wordt beïnvloed door dalingen in mei, juli en augustus.

Wanneer er gefocust wordt op de logiesovernachtingen in Noord-Holland exclusief Amsterdam, dan is er een groei van +3,6% te zien. Daarmee komt het totaal aantal logiesovernachtingen in Noord-Holland minus Amsterdam uit op 11,441.000 in de eerste negen maanden. Het aantal internationale overnachtingen steeg met +11,3%, het aantal nationale overnachtingen nam daarentegen af met -2,5%. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat Pasen 2017 in april viel terwijl dit het jaar ervoor in maart was, waardoor april een stijging van +57,8% aan internationale overnachtingen genereerde. Daarnaast nam het aantal nationale logiesovernachtingen in de zomermaanden behoorlijk af. In juli is er een afname van -6,2% te zien en in augustus een afname van -10,9%.

Het aantal verblijfsrecreatieve overnachtingen is in de eerste negen maanden van 2017 ook toegenomen in Noord-Holland (exclusief Amsterdam), namelijk met +1,5% ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Daarmee komt het totaal aantal verblijfsrecreatieve overnachtingen minus Amsterdam op 6.476.000 in de eerste negen maanden. Ook hier heeft Pasen een zeer grote invloed gehad op het aantal internationale overnachtingen, deze namen namelijk toe met 10,0%. In april steeg het aantal overnachtingen zelfs met +95,9%. Het aantal nationale verblijfsrecreatieve overnachtingen nam in de eerste negen maanden van 2017 af met -3,7%. Ook hier nam het aantal nationale overnachtingen met name in de maanden juli en augustus af, respectievelijk met -7,7% en -13,8%.
Wanneer er alleen wordt gekeken naar overnachtingen in hotels in Noord-Holland (exclusief Amsterdam), dan is er een groei te zien van +6,6%. Daarmee komt het totaal aantal overnachtingen uit op 4.965.000 in de eerste negen maanden van 2017. Het aantal internationale overnachtingen steeg met +12,6% en het aantal nationale overnachtingen nam af met -0,3%. Wanneer we de hotelovernachtingen opsplitsen in zakelijke en toeristische overnachtingen, dan is te zien dat zowel het aantal toeristische hotelovernachtingen als het aantal zakelijke overnachtingen is toegenomen, beide met respectievelijk +6,6%.

Ontwikkelingen binnen de kern- en kansmarkten

Wanneer er gefocust wordt op hotelovernachtingen van bezoekers uit de kernmarkten, dan zijn er wisselende resultaten te zien. Het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Spanje, Italië en de Verenigde Staten steeg het meest, respectievelijk met +32,2%, +17,4% en +15,5%. Het aantal overnachtingen uit Nederland en België nam af, respectievelijk met -0,3% en -10,1%.


Wanneer er gekeken wordt naar de kansmarkten, dan zijn er positieve trends te zien. Het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Rusland en India steeg met maar liefst met +47,6% en +45,2% ten opzichte van de eerste negen maanden in 2016. Daarnaast nam het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Brazilië en Indonesië met respectievelijk +29,4% en +14,3% toe. Alleen het aantal hotelovernachtingen van Turkse bezoekers bleef stabiel ten opzicht van dezelfde periode in 2016, alle andere hotelovernachtingen van de kansmarkten namen toe.

Aankomsten op Schiphol en museum- en attractiebezoek

Het aantal buitenlandse aankomsten op Schiphol is in de eerste negen maanden van 2017 toegenomen met +8,5%. Bezoek aan musea in Noord-Holland excl. Amsterdam nam in dezelfde periode toe met +1,9% en het bezoek aan attracties nam toe met +2,5%.

2017: Wisselende trends voor internationale en nationale overnachtingen in de eerste negen maanden

Algemene ontwikkelingen in Noord Holland

Het aantal logiesovernachtingen in Noord-Holland (inclusief Amsterdam) is in de eerste negen maanden van 2017 met 7,5% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Daarmee komt het totaal aantal logies overnachtingen op 23.331.000 in de eerste negen maanden. Het aantal internationale logiesovernachtingen steeg aanzienlijk harder dan het aantal nationale logiesovernachtingen, respectievelijk met +11,7% en +0,1%. De minimale stijging van het totaal aantal nationale logiesovernachtingen wordt beïnvloed door dalingen in mei, juli en augustus.

Wanneer er gefocust wordt op de logiesovernachtingen in Noord-Holland exclusief Amsterdam, dan is er een groei van +3,6% te zien. Daarmee komt het totaal aantal logiesovernachtingen in Noord-Holland minus Amsterdam uit op 11,441.000 in de eerste negen maanden. Het aantal internationale overnachtingen steeg met +11,3%, het aantal nationale overnachtingen nam daarentegen af met -2,5%. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat Pasen 2017 in april viel terwijl dit het jaar ervoor in maart was, waardoor april een stijging van +57,8% aan internationale overnachtingen genereerde. Daarnaast nam het aantal nationale logiesovernachtingen in de zomermaanden behoorlijk af. In juli is er een afname van -6,2% te zien en in augustus een afname van -10,9%.

Het aantal verblijfsrecreatieve overnachtingen is in de eerste negen maanden van 2017 ook toegenomen in Noord-Holland (exclusief Amsterdam), namelijk met +1,5% ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Daarmee komt het totaal aantal verblijfsrecreatieve overnachtingen minus Amsterdam op 6.476.000 in de eerste negen maanden. Ook hier heeft Pasen een zeer grote invloed gehad op het aantal internationale overnachtingen, deze namen namelijk toe met 10,0%. In april steeg het aantal overnachtingen zelfs met +95,9%. Het aantal nationale verblijfsrecreatieve overnachtingen nam in de eerste negen maanden van 2017 af met -3,7%. Ook hier nam het aantal nationale overnachtingen met name in de maanden juli en augustus af, respectievelijk met -7,7% en -13,8%.
Wanneer er alleen wordt gekeken naar overnachtingen in hotels in Noord-Holland (exclusief Amsterdam), dan is er een groei te zien van +6,6%. Daarmee komt het totaal aantal overnachtingen uit op 4.965.000 in de eerste negen maanden van 2017. Het aantal internationale overnachtingen steeg met +12,6% en het aantal nationale overnachtingen nam af met -0,3%. Wanneer we de hotelovernachtingen opsplitsen in zakelijke en toeristische overnachtingen, dan is te zien dat zowel het aantal toeristische hotelovernachtingen als het aantal zakelijke overnachtingen is toegenomen, beide met respectievelijk +6,6%.

Ontwikkelingen binnen de kern- en kansmarkten

Wanneer er gefocust wordt op hotelovernachtingen van bezoekers uit de kernmarkten, dan zijn er wisselende resultaten te zien. Het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Spanje, Italië en de Verenigde Staten steeg het meest, respectievelijk met +32,2%, +17,4% en +15,5%. Het aantal overnachtingen uit Nederland en België nam af, respectievelijk met -0,3% en -10,1%.


Wanneer er gekeken wordt naar de kansmarkten, dan zijn er positieve trends te zien. Het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Rusland en India steeg met maar liefst met +47,6% en +45,2% ten opzichte van de eerste negen maanden in 2016. Daarnaast nam het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Brazilië en Indonesië met respectievelijk +29,4% en +14,3% toe. Alleen het aantal hotelovernachtingen van Turkse bezoekers bleef stabiel ten opzicht van dezelfde periode in 2016, alle andere hotelovernachtingen van de kansmarkten namen toe.

Aankomsten op Schiphol en museum- en attractiebezoek

Het aantal buitenlandse aankomsten op Schiphol is in de eerste negen maanden van 2017 toegenomen met +8,5%. Bezoek aan musea in Noord-Holland excl. Amsterdam nam in dezelfde periode toe met +1,9% en het bezoek aan attracties nam toe met +2,5%.

2017: Wisselende trends voor internationale en nationale overnachtingen in de eerste negen maanden

Algemene ontwikkelingen in Noord Holland

Het aantal logiesovernachtingen in Noord-Holland (inclusief Amsterdam) is in de eerste negen maanden van 2017 met 7,5% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Daarmee komt het totaal aantal logies overnachtingen op 23.331.000 in de eerste negen maanden. Het aantal internationale logiesovernachtingen steeg aanzienlijk harder dan het aantal nationale logiesovernachtingen, respectievelijk met +11,7% en +0,1%. De minimale stijging van het totaal aantal nationale logiesovernachtingen wordt beïnvloed door dalingen in mei, juli en augustus.

Wanneer er gefocust wordt op de logiesovernachtingen in Noord-Holland exclusief Amsterdam, dan is er een groei van +3,6% te zien. Daarmee komt het totaal aantal logiesovernachtingen in Noord-Holland minus Amsterdam uit op 11,441.000 in de eerste negen maanden. Het aantal internationale overnachtingen steeg met +11,3%, het aantal nationale overnachtingen nam daarentegen af met -2,5%. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat Pasen 2017 in april viel terwijl dit het jaar ervoor in maart was, waardoor april een stijging van +57,8% aan internationale overnachtingen genereerde. Daarnaast nam het aantal nationale logiesovernachtingen in de zomermaanden behoorlijk af. In juli is er een afname van -6,2% te zien en in augustus een afname van -10,9%.

Het aantal verblijfsrecreatieve overnachtingen is in de eerste negen maanden van 2017 ook toegenomen in Noord-Holland (exclusief Amsterdam), namelijk met +1,5% ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Daarmee komt het totaal aantal verblijfsrecreatieve overnachtingen minus Amsterdam op 6.476.000 in de eerste negen maanden. Ook hier heeft Pasen een zeer grote invloed gehad op het aantal internationale overnachtingen, deze namen namelijk toe met 10,0%. In april steeg het aantal overnachtingen zelfs met +95,9%. Het aantal nationale verblijfsrecreatieve overnachtingen nam in de eerste negen maanden van 2017 af met -3,7%. Ook hier nam het aantal nationale overnachtingen met name in de maanden juli en augustus af, respectievelijk met -7,7% en -13,8%.
Wanneer er alleen wordt gekeken naar overnachtingen in hotels in Noord-Holland (exclusief Amsterdam), dan is er een groei te zien van +6,6%. Daarmee komt het totaal aantal overnachtingen uit op 4.965.000 in de eerste negen maanden van 2017. Het aantal internationale overnachtingen steeg met +12,6% en het aantal nationale overnachtingen nam af met -0,3%. Wanneer we de hotelovernachtingen opsplitsen in zakelijke en toeristische overnachtingen, dan is te zien dat zowel het aantal toeristische hotelovernachtingen als het aantal zakelijke overnachtingen is toegenomen, beide met respectievelijk +6,6%.

Ontwikkelingen binnen de kern- en kansmarkten

Wanneer er gefocust wordt op hotelovernachtingen van bezoekers uit de kernmarkten, dan zijn er wisselende resultaten te zien. Het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Spanje, Italië en de Verenigde Staten steeg het meest, respectievelijk met +32,2%, +17,4% en +15,5%. Het aantal overnachtingen uit Nederland en België nam af, respectievelijk met -0,3% en -10,1%.


Wanneer er gekeken wordt naar de kansmarkten, dan zijn er positieve trends te zien. Het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Rusland en India steeg met maar liefst met +47,6% en +45,2% ten opzichte van de eerste negen maanden in 2016. Daarnaast nam het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Brazilië en Indonesië met respectievelijk +29,4% en +14,3% toe. Alleen het aantal hotelovernachtingen van Turkse bezoekers bleef stabiel ten opzicht van dezelfde periode in 2016, alle andere hotelovernachtingen van de kansmarkten namen toe.

Aankomsten op Schiphol en museum- en attractiebezoek

Het aantal buitenlandse aankomsten op Schiphol is in de eerste negen maanden van 2017 toegenomen met +8,5%. Bezoek aan musea in Noord-Holland excl. Amsterdam nam in dezelfde periode toe met +1,9% en het bezoek aan attracties nam toe met +2,5%.

2017: Wisselende trends voor internationale en nationale overnachtingen in de eerste negen maanden

Algemene ontwikkelingen in Noord Holland

Het aantal logiesovernachtingen in Noord-Holland (inclusief Amsterdam) is in de eerste negen maanden van 2017 met 7,5% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Daarmee komt het totaal aantal logies overnachtingen op 23.331.000 in de eerste negen maanden. Het aantal internationale logiesovernachtingen steeg aanzienlijk harder dan het aantal nationale logiesovernachtingen, respectievelijk met +11,7% en +0,1%. De minimale stijging van het totaal aantal nationale logiesovernachtingen wordt beïnvloed door dalingen in mei, juli en augustus.

Wanneer er gefocust wordt op de logiesovernachtingen in Noord-Holland exclusief Amsterdam, dan is er een groei van +3,6% te zien. Daarmee komt het totaal aantal logiesovernachtingen in Noord-Holland minus Amsterdam uit op 11,441.000 in de eerste negen maanden. Het aantal internationale overnachtingen steeg met +11,3%, het aantal nationale overnachtingen nam daarentegen af met -2,5%. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat Pasen 2017 in april viel terwijl dit het jaar ervoor in maart was, waardoor april een stijging van +57,8% aan internationale overnachtingen genereerde. Daarnaast nam het aantal nationale logiesovernachtingen in de zomermaanden behoorlijk af. In juli is er een afname van -6,2% te zien en in augustus een afname van -10,9%.

Het aantal verblijfsrecreatieve overnachtingen is in de eerste negen maanden van 2017 ook toegenomen in Noord-Holland (exclusief Amsterdam), namelijk met +1,5% ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Daarmee komt het totaal aantal verblijfsrecreatieve overnachtingen minus Amsterdam op 6.476.000 in de eerste negen maanden. Ook hier heeft Pasen een zeer grote invloed gehad op het aantal internationale overnachtingen, deze namen namelijk toe met 10,0%. In april steeg het aantal overnachtingen zelfs met +95,9%. Het aantal nationale verblijfsrecreatieve overnachtingen nam in de eerste negen maanden van 2017 af met -3,7%. Ook hier nam het aantal nationale overnachtingen met name in de maanden juli en augustus af, respectievelijk met -7,7% en -13,8%.
Wanneer er alleen wordt gekeken naar overnachtingen in hotels in Noord-Holland (exclusief Amsterdam), dan is er een groei te zien van +6,6%. Daarmee komt het totaal aantal overnachtingen uit op 4.965.000 in de eerste negen maanden van 2017. Het aantal internationale overnachtingen steeg met +12,6% en het aantal nationale overnachtingen nam af met -0,3%. Wanneer we de hotelovernachtingen opsplitsen in zakelijke en toeristische overnachtingen, dan is te zien dat zowel het aantal toeristische hotelovernachtingen als het aantal zakelijke overnachtingen is toegenomen, beide met respectievelijk +6,6%.

Ontwikkelingen binnen de kern- en kansmarkten

Wanneer er gefocust wordt op hotelovernachtingen van bezoekers uit de kernmarkten, dan zijn er wisselende resultaten te zien. Het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Spanje, Italië en de Verenigde Staten steeg het meest, respectievelijk met +32,2%, +17,4% en +15,5%. Het aantal overnachtingen uit Nederland en België nam af, respectievelijk met -0,3% en -10,1%.


Wanneer er gekeken wordt naar de kansmarkten, dan zijn er positieve trends te zien. Het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Rusland en India steeg met maar liefst met +47,6% en +45,2% ten opzichte van de eerste negen maanden in 2016. Daarnaast nam het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Brazilië en Indonesië met respectievelijk +29,4% en +14,3% toe. Alleen het aantal hotelovernachtingen van Turkse bezoekers bleef stabiel ten opzicht van dezelfde periode in 2016, alle andere hotelovernachtingen van de kansmarkten namen toe.

Aankomsten op Schiphol en museum- en attractiebezoek

Het aantal buitenlandse aankomsten op Schiphol is in de eerste negen maanden van 2017 toegenomen met +8,5%. Bezoek aan musea in Noord-Holland excl. Amsterdam nam in dezelfde periode toe met +1,9% en het bezoek aan attracties nam toe met +2,5%.

Barometer waarde 5,8%
Maand Logies overnachtingen Musea Attracties Schiphol Gemiddeld
Januari 18,8 % -16,9 % 95,9 % 13,0 % 27,7 %
Februari 5,0 % -12,0 % 40,5 % 6,9 % 10,1 %
Maart -6,4 % -27,7 % 17,1 % 10,5 % -1,6 %
April 27,7 % 14,1 % 38,5 % 11,6 % 23,0 %
Mei -6,9 % -12,4 % 2,2 % 7,1 % -2,5 %
Juni 16,3 % 4,6 % 13,0 % 7,6 % 10,4 %
Juli 0,9 % -0,4 % 1,1 % 7,9 % 2,4 %
Augustus -4,1 % 8,4 % 3,9 % 8,6 % 4,2 %
September 2,2 % -7,5 % 2,1 % 9,2 % 1,5 %
Oktober 5,5 % -3,4 % 5,6 % 9,4 % 4,3 %
November 14,1 % -1,9 % 13,6 % 11,7 % 9,4 %
December 14,5 % 12,1 % -0,9 % 7,4 % 8,3 %
Totaal 5,0 % -2,5 % 11,5 % 9,1 % 5,8 %
   
1e Kwartaal 3,7 % -19,1 % 38,1 % 10,1 % 8,2 %
2e Kwartaal 10,9 % 1,3 % 16,9 % 8,7 % 9,5 %
3e Kwartaal -0,8 % 1,0 % 2,5 % 8,5 % 2,8 %
4e Kwartaal 10,0 % 1,8 % 5,6 % 9,5 % 6,8 %