2016: een jaar van groei

Algemene ontwikkelingen in Noord Holland

Het aantal logiesovernachtingen in Noord-Holland (inclusief Amsterdam) is in 2016 met 7,1% toegenomen ten opzichte van 2015. Het aantal internationale logiesovernachtingen steeg harder dan het aantal nationale logiesovernachtingen, deze stegen respectievelijk met 9,5% en 2,7%. Wanneer er gefocust wordt op de logiesovernachtingen in Noord-Holland exclusief Amsterdam, dan is er een groei van 5,7% te zien. Opvallend is dat het aantal logiesovernachtingen in april, mei, juni en juli 2016 wel afnam ten opzichte van dezelfde maanden in 2015.

 

Het aantal verblijfsrecreatieve overnachtingen is in 2016 ook toegenomen in Noord-Holland (exclusief Amsterdam), namelijk met 4,6% ten opzichte van 2015. Ook hier steeg het aantal internationale overnachtingen (+6,6%) harder dan het aantal nationale overnachtingen (+3,3%). Wanneer er alleen wordt gekeken naar overnachtingen in hotels in Noord-Holland (exclusief Amsterdam), dan is er een groei te zien van 7,1%. Het aantal internationale overnachtingen steeg met 8,2% en het aantal nationale overnachtingen met 6,1%. Wanneer we de hotelovernachtingen opsplitsen in zakelijke en toeristische overnachtingen, dan is te zien dat het aantal zakelijke hotelovernachtingen iets meer is toegenomen dan het aantal toeristische hotelovernachtingen, respectievelijk 7,4% en 6,9%.

 Ontwikkelingen binnen de kern- en kansmarkten

Wanneer er gefocust wordt op hotelovernachtingen van bezoekers uit de kernmarkten, dan is er bij alle landen groei te zien. Het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit de Verenigde Staten, Duitsland en België steeg het meest, respectievelijk met 14,2%, 15,7% en 14,1%. Wanneer er gekeken wordt naar de kansmarkten, dan zijn er wisselende trends te zien. Het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit India steeg met maar liefst 40,0% ten opzichte van 2015. Daarnaast nam het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Turkije, Zuid Korea en Indonesië met respectievelijk 33,3%, 23,5% en 13,3% toe. Hotelovernachtingen van bezoekers uit Japan namen het meeste af, namelijk met 38,8%. Hotelovernachtingen uit China namen af met 8,9% en Brazilië met 4,2%. Hotelovernachtingen van bezoekers uit Rusland en Australië bleven stabiel ten opzichte van 2015.

 Aankomsten op Schiphol en museum- en attractiebezoek

Het aantal buitenlandse aankomsten op Schiphol is in 2016 toegenomen met 12,1%. Bezoek aan musea in Noord-Holland excl. Amsterdam nam toe met 2,4% en ook het bezoek aan attracties nam toe in 2016, namelijk met 1,2%. Dit na een zeer slechte start met dalingen van -29,9% en -24,8% in januari en februari.
In Amsterdam is het museumbezoek gestegen met 1,0% en het attractiebezoek gelijk gebleven.

2016: een jaar van groei

Algemene ontwikkelingen in Noord Holland

Het aantal logiesovernachtingen in Noord-Holland (inclusief Amsterdam) is in 2016 met 7,1% toegenomen ten opzichte van 2015. Het aantal internationale logiesovernachtingen steeg harder dan het aantal nationale logiesovernachtingen, deze stegen respectievelijk met 9,5% en 2,7%. Wanneer er gefocust wordt op de logiesovernachtingen in Noord-Holland exclusief Amsterdam, dan is er een groei van 5,7% te zien. Opvallend is dat het aantal logiesovernachtingen in april, mei, juni en juli 2016 wel afnam ten opzichte van dezelfde maanden in 2015.

 

Het aantal verblijfsrecreatieve overnachtingen is in 2016 ook toegenomen in Noord-Holland (exclusief Amsterdam), namelijk met 4,6% ten opzichte van 2015. Ook hier steeg het aantal internationale overnachtingen (+6,6%) harder dan het aantal nationale overnachtingen (+3,3%). Wanneer er alleen wordt gekeken naar overnachtingen in hotels in Noord-Holland (exclusief Amsterdam), dan is er een groei te zien van 7,1%. Het aantal internationale overnachtingen steeg met 8,2% en het aantal nationale overnachtingen met 6,1%. Wanneer we de hotelovernachtingen opsplitsen in zakelijke en toeristische overnachtingen, dan is te zien dat het aantal zakelijke hotelovernachtingen iets meer is toegenomen dan het aantal toeristische hotelovernachtingen, respectievelijk 7,4% en 6,9%.

 Ontwikkelingen binnen de kern- en kansmarkten

Wanneer er gefocust wordt op hotelovernachtingen van bezoekers uit de kernmarkten, dan is er bij alle landen groei te zien. Het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit de Verenigde Staten, Duitsland en België steeg het meest, respectievelijk met 14,2%, 15,7% en 14,1%. Wanneer er gekeken wordt naar de kansmarkten, dan zijn er wisselende trends te zien. Het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit India steeg met maar liefst 40,0% ten opzichte van 2015. Daarnaast nam het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Turkije, Zuid Korea en Indonesië met respectievelijk 33,3%, 23,5% en 13,3% toe. Hotelovernachtingen van bezoekers uit Japan namen het meeste af, namelijk met 38,8%. Hotelovernachtingen uit China namen af met 8,9% en Brazilië met 4,2%. Hotelovernachtingen van bezoekers uit Rusland en Australië bleven stabiel ten opzichte van 2015.

 Aankomsten op Schiphol en museum- en attractiebezoek

Het aantal buitenlandse aankomsten op Schiphol is in 2016 toegenomen met 12,1%. Bezoek aan musea in Noord-Holland excl. Amsterdam nam toe met 2,4% en ook het bezoek aan attracties nam toe in 2016, namelijk met 1,2%. Dit na een zeer slechte start met dalingen van -29,9% en -24,8% in januari en februari.
In Amsterdam is het museumbezoek gestegen met 1,0% en het attractiebezoek gelijk gebleven.

Barometer waarde
7,7%
Maand
 Logies overnachtingen
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Gemiddeld
Januari 10,1% 48,4% -29,9% 14,4% 12,2%
Februari 10,7% 9,8% -24,8% 17,4% 11,5%
Maart 31,5% 22,5% 15,1% 16,9% 22,6%
April -4,3% -4,6% -5,0% 14,0% 2,5%
Mei -2,0% -13,4% 3,5% 9,1% 1,9%
Juni -1,7% 5,5% 7,9% 11,5% 4,5%
Juli -4,5% -4,4% -1,9% 9,0% 0,1%
Augustus 4,9% 10,6% 2,1% 12,6% 7,3%
September 23,2% 13,0% 1,1% 12,6% 15,9%
Oktober 13,6% -4,2% 16,1% 12,2% 12,0%
November 10,5% -8,0% -2,0% 8,2% 7,1%
December 11,4% -15,1% 7,3% 11,6% 9,2%
Totaal 5,7% 2,4% 1,2% 12,1% 7,7%
1e Kwartaal 18,8% 25,5% -10,3% 16,3% 16,0%
2e Kwartaal -2,5% -5,5% 1,8% 11,4% 3,0%
3e Kwartaal 5,2% 6,0% 0,4% 11,3% 6,8%
4e Kwartaal 12,3% -8,8% 8,1% 10,8% 9,8%