2017: Met name groei internationale overnachtingen in Noord-Holland

Algemene ontwikkelingen in Noord Holland

Het aantal logiesovernachtingen in Noord-Holland (inclusief Amsterdam) is in 2017 met 9,4% toegenomen ten opzichte van 2016. Daarmee komt het totaal aantal logies overnachtingen op 29.965.000 in 2017. Het aantal internationale logiesovernachtingen steeg harder dan het aantal nationale logiesovernachtingen, respectievelijk met +13,4% en +2,2%.

De beperkte stijging van het totaal aantal nationale logiesovernachtingen wordt beïnvloed door dalingen in de maanden mei, juli en augustus, met respectievelijk -6,0%, -4,1% en -7,5%.

Wanneer er gefocust wordt op de logiesovernachtingen in Noord-Holland exclusief Amsterdam, dan is er een groei van +5,3% te zien. Daarmee komt het totaal aantal logiesovernachtingen in Noord-Holland zonder Amsterdam uit op 14.107.000 in 2017. Het aantal internationale overnachtingen steeg met +12,9%, het aantal nationale overnachtingen daalde daarentegen met -0,8%.  Dit heeft onder andere te maken met het feit dat Pasen in 2017 later viel, in april, terwijl dit het jaar ervoor in maart was. Hierdoor liet april 2017 een stijging van +57,6% aan internationale overnachtingen zien. Ook de maanden november en december laten een forse stijging zien van het aantal internationale overnachtingen, respectievelijk met +32,4% en +28,4%. Het aantal nationale logiesovernachtingen laat in de zomermaanden een forse daling zien. In juli is er een afname van -7,0% en in augustus een afname van -10,5%.

Het aantal verblijfsrecreatieve overnachtingen is in 2017 eveneens toegenomen in Noord-Holland (exclusief Amsterdam). Ten opzichte van 2016, is er een stijging van +1,6%. Daarmee komt het totaal aantal verblijfsrecreatieve overnachtingen (minus Amsterdam) op 7.525.000 in 2017. Pasen 2017 heeft ook hier een grote invloed gehad op een stijging van het aantal internationale overnachtingen, deze namen namelijk toe met 9,4%. In april stijgt het aantal overnachtingen zelfs met +92,3%.

Het aantal nationale verblijfsrecreatieve overnachtingen nam in 2017 af met -3,3%. Het aantal nationale overnachtingen neemt ook hier met name in de maanden juli en augustus af, respectievelijk met -10,5% en -14,1%. 

Wanneer er uitsluitend wordt gekeken naar overnachtingen in de hotels in Noord-Holland (exclusief Amsterdam), dan is er een groei te zien van +9,9%. Daarmee komt het totaal aantal overnachtingen uit op 6.582.000 in 2017.

Het aantal internationale overnachtingen nam toe met +16,1% en het aantal nationale overnachtingen steeg licht met +3,2%. Wanneer we de hotelovernachtingen opsplitsen in zakelijke en toeristische overnachtingen, zien we dat zowel het aantal toeristische hotelovernachtingen als het aantal zakelijke overnachtingen toeneemt, met respectievelijk +10,6% en +8,9%.

Ontwikkelingen binnen de kern- en kansmarkten

Kijken we naar de herkomstlanden van bezoekers uit de aangemerkte kernmarkten, lopen de resultaten zeer uiteen. We zien een stijging van het aantal hotelovernachtingen van gasten uit Spanje (+32,1%), Italië (+30,3%), Frankrijk (+16,5%), de Verenigde Staten (+16,0%), Duitsland (+11,7%), en Nederland (+3,2%). Alleen de bezoekers uit België blijven achter met een daling van het aantal overnachtingen van -1,5%.

Wanneer er gekeken wordt naar de kansmarkten, dan zijn er positieve trends te zien. Het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Rusland en India steeg met +57,1% en +45,2% ten opzichte van 2016. Daarnaast steeg het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Brazilië, Indonesië en Japan met respectievelijk +34,8%, +23,5% en +16,2%. China vertoonde met +3,7% de kleinste groei van de kansmarkten.

Aankomsten op Schiphol en museum- en attractiebezoek

Het aantal buitenlandse aankomsten op Schiphol is in 2017 toegenomen met +9,1%. Bezoek aan musea in Noord-Holland (excl. Amsterdam) nam in dezelfde periode toe af met -2,5%. Daarentegen nam het bezoek aan attracties toe met +11,5%.

2017: Met name groei internationale overnachtingen in Noord-Holland

Algemene ontwikkelingen in Noord Holland

Het aantal logiesovernachtingen in Noord-Holland (inclusief Amsterdam) is in 2017 met 9,4% toegenomen ten opzichte van 2016. Daarmee komt het totaal aantal logies overnachtingen op 29.965.000 in 2017. Het aantal internationale logiesovernachtingen steeg harder dan het aantal nationale logiesovernachtingen, respectievelijk met +13,4% en +2,2%.

De beperkte stijging van het totaal aantal nationale logiesovernachtingen wordt beïnvloed door dalingen in de maanden mei, juli en augustus, met respectievelijk -6,0%, -4,1% en -7,5%.

Wanneer er gefocust wordt op de logiesovernachtingen in Noord-Holland exclusief Amsterdam, dan is er een groei van +5,3% te zien. Daarmee komt het totaal aantal logiesovernachtingen in Noord-Holland zonder Amsterdam uit op 14.107.000 in 2017. Het aantal internationale overnachtingen steeg met +12,9%, het aantal nationale overnachtingen daalde daarentegen met -0,8%.  Dit heeft onder andere te maken met het feit dat Pasen in 2017 later viel, in april, terwijl dit het jaar ervoor in maart was. Hierdoor liet april 2017 een stijging van +57,6% aan internationale overnachtingen zien. Ook de maanden november en december laten een forse stijging zien van het aantal internationale overnachtingen, respectievelijk met +32,4% en +28,4%. Het aantal nationale logiesovernachtingen laat in de zomermaanden een forse daling zien. In juli is er een afname van -7,0% en in augustus een afname van -10,5%.

Het aantal verblijfsrecreatieve overnachtingen is in 2017 eveneens toegenomen in Noord-Holland (exclusief Amsterdam). Ten opzichte van 2016, is er een stijging van +1,6%. Daarmee komt het totaal aantal verblijfsrecreatieve overnachtingen (minus Amsterdam) op 7.525.000 in 2017. Pasen 2017 heeft ook hier een grote invloed gehad op een stijging van het aantal internationale overnachtingen, deze namen namelijk toe met 9,4%. In april stijgt het aantal overnachtingen zelfs met +92,3%.

Het aantal nationale verblijfsrecreatieve overnachtingen nam in 2017 af met -3,3%. Het aantal nationale overnachtingen neemt ook hier met name in de maanden juli en augustus af, respectievelijk met -10,5% en -14,1%. 

Wanneer er uitsluitend wordt gekeken naar overnachtingen in de hotels in Noord-Holland (exclusief Amsterdam), dan is er een groei te zien van +9,9%. Daarmee komt het totaal aantal overnachtingen uit op 6.582.000 in 2017.

Het aantal internationale overnachtingen nam toe met +16,1% en het aantal nationale overnachtingen steeg licht met +3,2%. Wanneer we de hotelovernachtingen opsplitsen in zakelijke en toeristische overnachtingen, zien we dat zowel het aantal toeristische hotelovernachtingen als het aantal zakelijke overnachtingen toeneemt, met respectievelijk +10,6% en +8,9%.

Ontwikkelingen binnen de kern- en kansmarkten

Kijken we naar de herkomstlanden van bezoekers uit de aangemerkte kernmarkten, lopen de resultaten zeer uiteen. We zien een stijging van het aantal hotelovernachtingen van gasten uit Spanje (+32,1%), Italië (+30,3%), Frankrijk (+16,5%), de Verenigde Staten (+16,0%), Duitsland (+11,7%), en Nederland (+3,2%). Alleen de bezoekers uit België blijven achter met een daling van het aantal overnachtingen van -1,5%.

Wanneer er gekeken wordt naar de kansmarkten, dan zijn er positieve trends te zien. Het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Rusland en India steeg met +57,1% en +45,2% ten opzichte van 2016. Daarnaast steeg het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Brazilië, Indonesië en Japan met respectievelijk +34,8%, +23,5% en +16,2%. China vertoonde met +3,7% de kleinste groei van de kansmarkten.

Aankomsten op Schiphol en museum- en attractiebezoek

Het aantal buitenlandse aankomsten op Schiphol is in 2017 toegenomen met +9,1%. Bezoek aan musea in Noord-Holland (excl. Amsterdam) nam in dezelfde periode toe af met -2,5%. Daarentegen nam het bezoek aan attracties toe met +11,5%.

Barometer waarde
-10,9%
Maand
 Logies overnachtingen
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Gemiddeld
Januari -14,4% -15,0% 0,8% -10,0% -11,3%
Februari -16,5% -8,1% -14,1% -11,4% -13,3%
Maart -19,9% -23,4% -11,1% -11,7% -15,3%
April -19,1% 8,9% -8,4% -7,0% -12,2%
Mei -12,0% -6,1% -11,5% -4,8% -8,8%
Juni -20,3% -3,5% -9,8% -8,5% -14,4%
Juli -13,5% 6,2% -27,4% -2,0% -10,6%
Augustus -18,0% -3,9% -4,6% -0,8% -10,6%
September -10,5% -12,3% -9,0% -3,8% -7,7%
Oktober -11,6% -13,5% -7,2% -3,4% -7,7%
November -14,1% -8,4% -17,6% -4,3% -9,1%
December -12,3% -15,6% -23,6% -8,1% -11,3%
Totaal -15,5% -6,5% -12,7% -5,9% -10,9%
1e Kwartaal -17,3% -15,5% -9,2% -11,1% -13,5%
2e Kwartaal -17,5% -0,3% -9,9% -6,7% -11,9%
3e Kwartaal -14,6% -2,8% -14,8% -2,1% -9,8%
4e Kwartaal -12,5% -12,8% -15,5% -5,1% -9,1%